Hiệp hội ngũ cốc và hạt có dầu Cappro của Paraguay cho biết, ép dầu đậu tương trong 5 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 1 triệu tấn, thấp hơn 26.2% so với mức 1.45 triệu tấn trung bình 3 năm. Trong năm 2020, sản lượng ép dầu đậu tương đạt 3.29 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Dường như sản lượng ép dầu đậu tương trong năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục đáng buồn năm ngoái.

Đối với xuất khẩu, trong 5 tháng đầu năm nay, Paraguay đã xuất khẩu 2.97 triệu tấn đậu tương, 639,701 tấn khô đậu tương và 82,644 tấn dầu đậu tương.

Cappro cũng nhấn mạnh rằng năm 2021 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp ngành công nghiệp ép dầu trong nước suy yếu, do những thay đổi liên tục của các quy tắc tác động đến khả năng cạnh tranh của ngành và thiếu vắng các chính sách rõ ràng giúp các công ty trong nước cạnh tranh với những đối thủ nước ngoài. Bên cạnh đó các nhà xuất khẩu trong nước đang gặp trở ngại về vấn đề vận chuyển đậu tương qua sông Parana do mực nước thấp, tương tự như năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com