(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 15/03/2021, 23:13 (GMT+7)
Thứ Hai, 15/03/2021, 23:13 (GMT+7)

NOPA: Ép dầu đậu tương trong tháng 2 giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng

NOPA: Ép dầu đậu tương trong tháng 2 giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng

Theo báo cáo của Hiệp hội ép dầu quốc gia Mỹ (NOPA) sản lượng ép dầu trong tháng 2 của các nhà máy ép dầu nước này đạt 155.158 triệu giạ, thấp hơn so với mức 184.654 triệu giạ trong tháng 1 và thấp hơn so với mức 166.288 triệu giạ thong tháng 2 năm 2020. Đây là mức ép dầu trong một tháng thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2019.

Theo khảo sát của Reuters, giới phân tích kỳ vọng sản lượng ép dầu tháng 2 ở mức 168.610 triệu giạ, theo trung bình dự báo của 9 nhà phân tích độc lập.

Tồn kho dầu đậu tương kết thúc tháng 2 được báo cáo ở mức 1.757 tỷ pound, thấp hơn so với mức 1.799 tỷ pound trong tháng 1, và thấp hơn mức 1.922 tỷ pound cùng kỳ năm ngoái.

Tồn kho dầu đậu tương thấp hơn trung bình dự báo của giới phân tích ở mức 1.839 tỷ pounds.

Xuất khẩu khô đậu trong tháng 2 giảm về mức 837,815 tấn, thấp hơn so với mức 969,353 tấn trong tháng 1, nhưng cao hơn so với mức 762,745 tấn trong tháng 2 năm 2020.

NOPA – The National Oilseed Processors Association – Hiệp hội ép dầu Hoa Kỳ bao gồm 13 công ty ép dầu lớn tại Mỹ, chiếm khoảng 95% sản lượng ép dầu cả nước. Hàng tháng NOPA ra báo cáo vào ngày 15 để đánh giá lượng ép dầu đậu tương và tồn kho dầu đậu tương của Hiệp hội. Số liệu này tuy không tổng quát như của USDA, nhưng lại ra trước báo cáo của USDA (ngày 01 tháng sau), nên có tác động nhất định lên thị trường CBOT.

Nguồn: mxvnews.com