Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu xăng của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 1.01 triệu tấn, giảm 47.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu lũy kế từ đầu năm đạt 12.8 triệu tấn, giảm 3.7% so với năm ngoái.

Xuất khẩu dầu diesel trong tháng 10 đạt 560,000 tấn giảm mạnh 74.4% so với năm ngoái. Xuất khẩu lũy kế từ đầu năm đạt 16.28 triệu tấn, giảm 0.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tháng 10 đạt 6.17 triệu tấn, tăng mạnh 24.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế đạt 64.5 triệu tấn, tăng 22.5% so với cùng kỳ năm ngoái.