Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 10 đạt 37.8 triệu tấn, tương đương với 8.9 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 09/2018 khi các công ty dầu khí quốc doanh hạn chế mua do giá tăng.

Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 425.06 triệu tấn dầu thô, tương đương với 10.21 triệu thùng/ngày, giảm 7.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu khí tự nhiên trong tháng 10 đạt tổng cộng 9.38 triệu tấn, tăng mạnh 24.6% so với năm ngoái. Nhập khẩu lũy kế 10 tháng đầu năm đã đạt 99.232 triệu tấn.