Hãng tư vấn Sovecon cho biết, dự báo sản lượng lúa mỳ trong năm 2021 của Nga lên mức 82.4 triệu tấn, cao hơn 1.5 triệu tấn so với báo cáo trước.

Bộ Nông nghiệp Nga vừa cập nhật mức thuế xuất khẩu đối với lúa mỳ, ngô và lúa mạch cho tuần từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mỳ sẽ được điều chỉnh tăng 4.90 USD/tấn, lên mức 33.30 USD/tấn. Trong khi đó, thuế xuất khẩu ngô được điều chỉnh giảm 1.80 USD/tấn xuống còn 48.20 USD/tấn.

 

Nguồn: mxvnews.com