Bộ Nông nghiệp Nga vừa cập nhật mức thuế xuất khẩu đối với lúa mỳ, ngô và lúa mạch cho tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mỳ sẽ được điều chỉnh tăng 4.80 USD/tấn, lên mức 38.10 USD/tấn. Trong khi đó, thuế xuất khẩu ngô cũng được điều chỉnh tăng 2.00 USD/tấn xuống còn 50.20 USD/tấn.

Các mức thuế này được tính theo công thức, theo đó, các công ty xuất khẩu sẽ phải chịu mức thuế bằng 70% phần chênh lệch giữa giá sàn và mức giá thả nổi do Sở giao dịch Moscow công bố.

Nguồn: mxvnews.com