Dữ liệu đến từ Trung tâm Tin tức Ngũ cốc Nam Phi (SAGIS) cho thấy, xuất khẩu ngô 2020/21 tính đến cuối tháng 5 ước tính đạt 2.846 triệu tấn, so với mức 1.810 triệu tấn niên vụ trước. Trong khi đó, tồn kho ngô tính đến cuối tháng 5 đạt 2.117 triệu tấn, cao hơn so với mức 1.001 triệu tấn niên vụ trước.

Đối với niên vụ 2021/2022, xuất khẩu ngô cuối tháng 5 ước đạt 348,830 tấn. Tồn kho ngô đầu tháng đạt mức 5.139 triệu tấn.

 

Nguồn: mxvnews.com