Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (SADER), Mexico sẽ không tự chủ nguồn cung ngô vào năm 2024 và vẫn sẽ phải nhập khẩu gần 6 triệu tấn ngô vàng. Triển vọng này được đưa ra sau khi chính phủ nước này tuyên bố kế hoạch cắt giảm nhập khẩu, chủ yếu từ Mỹ, bằng cách thúc đẩy sản xuất ngũ cốc trong nước.

Hiện tại tiêu thụ ngô toàn quốc là 44 triệu tấn/năm, trong đó có 28.8 triệu tấn được sản xuất trong nước. Theo ước tính, trong 16 – 17 triệu tấn nhập khẩu hiện tại, khoảng 8-10 triệu tấn sẽ được thay thế bằng sản xuất nội địa vào năm 2024.

Nguồn: mxvnews.com