Theo dữ liệu thị trường từ AmSpec, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong tháng 3 năm nay đạt 1.277 triệu tấn, tăng 27.6% so với mức 1 triệu tấn đã xuất khẩu trong tháng 2/2021.

Trước đó, Ủy ban dầu cọ Malaysia (MPOB) báo cáo, tồn kho dầu cọ tại nước này tại thời điểm cuối tháng 2 giảm 1.8% về mức 1.3 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng dầu cọ trong tháng 2 giảm 1.8% so với tháng 1 xuống 1.11 triệu tấn và xuất khẩu dầu cọ giảm 5.5% xuống 895,556 tấn.

Nguồn: mxvnews.com