Ủy ban dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết, mức thuế xuất khẩu dầu cọ thô tối đa trong tháng 7 sẽ vẫn được giữ nguyên ở mức 8%. Mức giá tham chiếu đang được tính là 4,668.15 ringgit/tấn trong tháng 7, cao hơn so với mức 4,627.40 ringgit/tấn trong tháng 6.

Cấu trúc thuế xuất khẩu bắt đầu từ mức 3% đối giá tham chiếu tại 2,250 – 2,400  ringgit/ tấn. Mức thuế tối đa là 8% sẽ được áp khi giá xuất khẩu vượt mức 3,450 ringgit/tấn.

Nguồn: mxvnews.com