(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Bảy, 27/02/2021, 00:02 (GMT+7)
Thứ Bảy, 27/02/2021, 00:02 (GMT+7)

ICCO: Thặng dư cacao toàn cầu trong niên vụ 2020/21 dự kiến đạt 102,000 tấn

ICCO: Thặng dư cacao toàn cầu trong niên vụ 2020/21 dự kiến đạt 102,000 tấn

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội cacao quốc tế (ICCO) cho biết, thị trường cacao thế giới sẽ rơi vào thặng dư ở mức 102,000 tấn trong niên vụ 2020/21, giai đoạn kéo dài đến tháng 09 năm nay. Con số này lớn hơn so với mức thặng dư 100,000 tấn được ICCO đưa ra trong báo cáo trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 218,000 tấn theo dự báo của các nhà phân tích tại Reuters.

Trong khí đó, thặng dư ca cao toàn cầu niên vụ 2019/20 là 10,000 tấn, thấp hơn so với mức 19,000 tấn trước báo cáo trước. Sản lượng ca cao toàn cầu niên vụ 2020/21 dự kiến tăng 2.5% so với niên vụ trước lên mức 4.84 triệu tấn, và sản lượng ca cao nghiền dự kiến tăng nhẹ 0.5% lên 4.69 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com