Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London giảm 0,5% xuống 9.234 USD/tấn, trong khi hợp đồng đồng giao tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải phiên đóng cửa tăng 1,5% lên 68.560 CNY (tương đương 10.582,86 USD)/tấn.
Giá nhôm được giao dịch trên sàn London ngày 24/8 giảm 0,1% xuống 2.600 USD/tấn, giá kẽm tăng 0,9% lên 2.955,50 USD/tấn và giá chì tăng 0,2% lên 2.289 USD/tấn.
Giá Niken được giao dịch trên sàn Thượng Hải tăng 1,2% lên 142.310 CNY/tấn, giá thiếc tăng 1,9% lên 236.800 CNY/tấn và giá chì tăng 0,8% lên 15.460 CNY/tấn.
Phí bảo hiểm đồng tiền mặt của London đối với hợp đồng giao 3 tháng là 27,95 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 23/4.
Thị trường kẽm toàn cầu thiếu hụt 20.200 tấn trong tháng 6 sau khi thâm hụt 23.500 tấn vào tháng 5.
Một nhà sản xuất nhôm toàn cầu đã đưa ra mức phí bảo hiểm cho người mua Nhật Bản là 230 USD/tấn đối với các lô hàng kim loại sơ cấp từ tháng 10 đến tháng 12, tăng 24% so với quý hiện tại.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: CNY/tấn).

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 24/8

Chênh lệch so với ngày hôm qua

Giá thép

Giao tháng 1/2022

5.237

+124

Giá đồng

Giao tháng 10/2021

68.660

+1.080

Giá kẽm

Giao tháng 10/2021

22.330

+25

Giá nikel

Giao tháng 9/2021

141.860

+1.530

Giá bạc

Giao tháng 12/2021

5.094

+100

Nguồn: VITIC/Reuters