Tại thị trường nội địa, giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên lên mức 39.200 – 40.100 đồng/kg. Mức thấp nhất tại Lâm Đồng và cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% lên mức 2.137 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

2.137

 

+55

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

40.100

+100

Lâm Đồng

VNĐ/kg

39.200

+100

Gia Lai

VNĐ/kg

40.000

+100

Đắk Nông

VNĐ/kg

40.000

+100

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn London tăng 23 USD, tương đương 1,12% lên mức 2.082 USD/tấn. Trong phiên có lúc giá đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm ở 2.094 USD/tấn.
Giá robusta tăng do Việt Nam – nước sản xuất robusta hàng đầu thế giới – phong tỏa nghiêm ngặt chống Covid-19.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

11/21

2082

+23

+1,12

3277

2094

2052

2060

01/22

2041

+16

+0,79

1331

2048

2018

2025

03/22

1993

+16

+0,81

599

2001

1973

1980

05/22

1979

+17

+0,87

121

1988

1960

1962

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Sàn giao dịch cà phê Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Trước đó, giá arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York đã chốt ở 193 US cent/lb. con số lây nhiễm Covid-19 biến chủng mới vẫn không ngừng gia tăng khiến nền kinh tế Mỹ chững lại.

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/21

193

0

0

0

193

193

193,5

03/22

195,7

0

0

0

195,7

195,7

197,3

05/22

196,7

0

0

0

196,7

196,7

198,45

07/22

197,2

0

0

0

197,2

197,2

199,35

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá kỳ hạn tháng 12/2021 tăng 0,8 cent, tương đương 0,34% lên mức 234,5 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil giao dịch tại BMF

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/2021

228

+1,25

+0,55

28

228

228

228

12/2021

234,5

+0,8

+0,34

16

234,5

234,15

234,5

03/2022

239

+0,35

+0,15

30

239

239

239

05/2022

239,25

-0,4

-0,17

1

239,65

237

237

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Thị trường hàng hóa thế giới trao đổi bằng đồng USD tiếp tục chờ đợi thông tin phiên họp của Fed, bàn về giải pháp giảm bớt kích thích kinh tế và nâng lãi suất USD, do lạm phát Mỹ đang vượt mức mục tiêu cần phải làm dịu bớt.
Dự báo giá cà phê robuta thế giới sẽ tiếp tục được hỗ trợ do nguồn cung hạn chế, giá cước phí ở mức cao.

Nguồn: VITIC/Reuters