Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giữ vững mức giá phiên trước. Mức thấp nhất ở Lâm Đồng và cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giảm chốt tại 1.827 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.827

 

+55

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

37.000

0

Lâm Đồng

VNĐ/kg

36.100

0

Gia Lai

VNĐ/kg

36.900

0

Đắk Nông

VNĐ/kg

36.900

0

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, các sàn giao dịch không đồng nhất. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn London giảm 2 USD, tương đương 0,11% xuống 1.770 USD/tấn; giá kỳ hạn tháng 11/2021 giữ vững mức 1.787 USD/tấn. Mặc dù vậy, các kỳ hạn giao xa vẫn tăng nhẹ 1 – 4 USD/tấn.
Giá cà phê tại London hạ nhiệt do đầu cơ chốt lời ngắn hạn trong khi sức mua mới chưa rõ rệt khi lo ngại Covid-19 và kỳ nghỉ mùa hè ở Bắc bán cầu.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/21

1770

-2

-0,11

5781

1790

1767

1772

11/21

1787

0

0

6770

1805

1783

1787

01/22

1786

+1

+0,06

1626

1801

1782

1785

03/22

1784

+4

+0,22

619

1796

1779

1780

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá arabica giao kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn New York tăng 0,8 cent, tương đương 0,46% lên mức 175,65 US cent/lb; giá giao kỳ hạn tháng 12/2021 cũng tăng 0,85 cent, tương đương 0,48% chốt ở 178,7 US cent/lb.
Rabobank dự kiến giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2021 sẽ dao động trong khoảng 152 - 188 US cent/lb, do nhu cầu yếu khi nhiều ngành dịch vụ chuyển sang làm việc tại nhà.

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/21

175,65

+0,80

+0,46

18865

178,65

173,9

176,25

12/21

178,7

+0,85

+0,48

14413

181,65

176,9

179

03/22

181,25

+0,85

+0,47

5803

184,05

179,4

181,75

05/22

182,45

+0,85

+0,47

2558

185,25

180,6

182,95

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 9/2021 trừ 0,85 cent, tương đương 0,4% xuống 210,95 US cent/lb; giá kỳ hạn tháng 12/2021 mất 1,65 cent, tương đương 0,76% chốt mức 216,5 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil giao dịch tại BMF

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/2021

210,95

-0,85

-0,40

8

211

208,9

210,8

12/2021

216,5

-1,65

-0,76

6

218

216,5

217,75

03/2022

221

+0,5

+0,23

12

222,1

219,6

219,65

05/2022

219

0

0

0

219

219

0

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2021/22 tăng 1,8 triệu bao lên 30,8 triệu bao, xuất khẩu cà phê nhân dự báo tăng 3 triệu bao lên 26 triệu bao, giúp giảm nhẹ tồn kho.

Nguồn: VITIC/Reuters