Trong ngày hôm nay, Tập đoàn kim loại Fortescue cho biết họ đã bắt đầu sản xuất quặng sắt “xanh” và xi măng “xanh” trong các cuộc thử nghiệm. Đây là một phần trong mục tiêu trở thành nhà sản xuất năng lượng xanh hàng đầu trên thị trường, đưa họ đi đúng hướng để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030.

Nhà sản xuất quặng sắt lớn thứ 4 trên thế giới đang tiến gần tới hạn chót đối với các thử nghiệm sử dụng pin, amoniac xanh và hydro xanh trong các hoạt động khai thác quặng sắt của mình, bao gồm chạy đầu máy và cung cấp năng lượng cho tàu, xe tải và giàn khoan.

Công ty con Fortescue Future Industries (FFI) của Australia đã sản xuất thành công sắt có độ tinh khiết cao 97% Fe từ quặng sắt của Fortescue ở nhiệt độ thấp và không sử dụng than cốc. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn cần được thử nghiệm trên quy mô lớn và phải được chứng minh là có hiệu quả về mặt kinh tế.

Fortescue cũng đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng chất thải từ việc sản xuất sắt “xanh” để sản xuất xi măng có lượng carbon thấp hơn.

 

Nguồn: mxvnews.com