(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 29/04/2021, 19:19 (GMT+7)
Thứ Năm, 29/04/2021, 19:19 (GMT+7)

EU Commission: Giảm dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 về mức 124.7 triệu tấn

EU Commission: Giảm dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 về mức 124.7 triệu tấn

Ủy ban liên minh châu Âu (EC) vừa giảm dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của 27 nước thành viên về mức 124.7 triệu tấn, thấp hơn so với mức 126.7 triệu tấn trong báo cáo trước, nhưng vẫn cao hơn so với mức 117.2 triệu tấn trong niên vụ 2020/21. EC cũng giảm dự báo tồn kho lúa mỳ cuối niên vụ 2021/22 về 11.4 triệu tấn, từ mức dự báo 12.9 triệu tấn trong tháng trước. Tuy nhiên, xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ 2021/22 được giữ nguyên ở mức dự báo 30.0 triệu tấn.

Đối với ngô, sản lượng ngô niên vụ 2021/22 của các nước châu Âu được dự báo tăng nhẹ lên mức 71.3 triệu tấn, so với mức 71.2 triệu tấn trong báo cáo trước. Tuy nhiên, nhập khẩu ngô trong cả niên vụ 2020/21 và 2021/22 của các nước trong khối liên minh châu Âu được EC điều chỉnh giảm từ 16.5 triệu tấn xuống 16.0 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com