Quyền giám đốc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), ông Stephen Nalley, nhận định rằng bất kỳ lượng dầu thô nào được giải phóng từ kho Dự trữ Dầu chiến lược của Mỹ cũng sẽ chỉ tác động trong ngắn hạn lên thị trường dầu thế giới.