Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, cơ quan này cắt giảm dự báo sản lượng ngô 2021/22 của các nước trong Liên minh châu Âu xuống còn 67.8 triệu tấn từ mức 68.8 triệu tấn trong dự báo một tháng trước.

Nhập khẩu ngô của EU trong niên vụ 2021/22 được giữ nguyên ở mức 14.5 triệu tấn.

Ủy ban châu Âu cũng hạ dự báo sản lượng lúa mỳ mềm của khối trong niên vụ 2021/22 xuống còn 130.3 triệu tấn từ mức 131 triệu tấn trong dự báo trước đó.

Tuy nhiên, tồn kho lúa mỳ cùng niên vụ lại được nâng lên 13.9 triệu tấn, tăng 13.2 triệu tấn do nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sụt giảm nhiều hơn sản lượng lúa mỳ.

Dự báo xuất khẩu lúa mỳ của EU cũng được giữ nguyên ở mức 30 triệu tấn trong cùng niên vụ.