Chính phủ Argentina cho biết, khối lượng bán một trong những loại cây trồng chính của Argentina đã giảm so với mùa trước, tính đến thời điểm này, khoảng 30,8 triệu tấn hạt có dầu đã được giao dịch.

Khối lượng bán đậu tương - một trong những loại cây trồng chính của Argentina đã giảm so với mùa trước.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires, sản lượng đậu tương năm 2020/21 ở Argentina kết thúc vào tháng 6 đạt mức 43,5 triệu tấn, so với 49 triệu tấn trong niên vụ 2019/20.
Đậu tương là một nguồn thu nhập ngoại tệ chính của Argentina, góp phần bổ sung USD vào lượng dự trữ ngoại tệ của nước này đang bị căng thẳng bởi cuộc suy thoái bởi đại dịch COVID-19.
Bộ nông nghiệp Argentina cho biết doanh số bán ngô niên vụ 2020/21 đạt 39,2 triệu tấn, tăng hơn 3 triệu tấn so với doanh số đăng ký cùng thời điểm năm ngoái. Sàn giao dịch ước tính 50,5 triệu tấn ngô đã được thu hoạch trong vụ 2020/21, kết thúc vào tháng 7.
Nông dân Argentina cũng đã bán tổng cộng 6 triệu tấn lúa mì cho năm 2021/22, với vụ thu hoạch bắt đầu vào tháng 11. Sàn giao dịch Buenos Aires ước tính vụ lúa mì mới đạt 19 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters