Giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 5 lần đầu tiên vượt lên trên vùng kháng cự tâm lý 1700 sau giai đoạn đi ngang kéo dài kể từ đầu tháng 3. Triển vọng kém tiêu cực đối với mùa vụ tại Brazil tiếp tục là yếu tố chính hỗ trợ giá.

Tại Brazil, mùa vụ đậu tương năm nay sau khởi đầu thuận lợi cũng lại một lần nữa phải đối mặt với tình trạng thiếu độ ẩm kéo dài, đặc biệt là tại khu vực phía nam. Trong khi đó, tại Mato Grosso, bang sản xuất đậu tương số 1 của Brazil, thời tiết trong cả mùa vụ hầu như đều thuận lợi. Tuy nhiên, việc mưa tiếp tục kéo dài tại khu vực này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thu hoạch cũng như chất lượng của mùa vụ mới. Mặc dù vậy, với khoảng 90% cây trồng đã được thu hoạch, sẽ rất khó để các diễn biến thời tiết có ảnh hưởng đáng kể tới dự báo sản lượng của khu vực này. Trong thời gian tới nhà đầu tư sẽ cần tiếp tục lưu ý tới tình trạng cây trồng tại hai bang phía nam là Parana và Rio Grande do Sul, nơi tiến độ thu hoạch đạt lần lượt 50% và 3% tính tới hết tuần đầu tháng 3.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổng hợp

Khánh Linh

Nguồn: Mxv