Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, tính đến ngày 31/10, tiến độ thu hoạch ngô của Mỹ đạt đạt 74% diện tích gieo trồng, nhanh hơn so với mức 66% trung bình 5 năm nhưng chậm hơn cùng kỳ năm ngoái ở mức 81%.

Tương tự, tiến độ thu hoạch đậu tương cũng diễn ra nhanh với 79% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch xong, nhanh hơn 73% trung bình 5 năm nhưng chậm hơn 86% cùng kỳ năm ngoái.

Tiến độ gieo trồng lúa mỳ vụ đông đã đạt 87% diện tích gieo trồng và đã có 67% lúa mỳ nảy mầm.