Chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm đề phòng trường hợp khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang nhanh chóng thắt chặt các biện pháp phòng dịch để kiểm soát các ổ dịch nhỏ.