Theo báo cáo Cung cầu Nông sản Trung Quốc CASDE tháng 11, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nâng ước lượng nhập khẩu đậu tương niên vụ 2020/21 lên 99.78 triệu tấn, tăng 1.18 triệu tấn so với ước lượng trong tháng trước.

CASDE tháng 11 giữ nguyên dự báo với các số liệu khác trong báo cáo.