Trong nhóm nông sản, ngoại trừ khô đậu tương, các mặt hàng đồng loạt tăng điểm. Đà tăng mạnh của giá đậu tương đã là yếu tố tạo áp lực và giúp lý giải cho đà giảm nhẹ của giá khô đậu tương.   

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt tăng nhẹ. Trong bối cảnh thị trường đang thiếu các thông tin cơ bản, giá cà phê Arabica tiếp tục giao dịch trong khoảng đi ngang và đang tiến tới test lại vùng kháng cự của khoảng đi ngang này.     

 

Nguồn: mxvnews.com