Trong nhóm nông sản, các mặt hàng đồng loạt tăng điểm. Dự báo thời tiết cho thấy, khu vực Midwest và vùng đồng bằng phía bắc của Mỹ sẽ không có mưa đáng kể kèm theo nền nhiệt độ ấm hơn trong những ngày tới.  

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cà phê đều giảm hơn 1%, tiếp nối xu hướng giảm điều chỉnh sau một giai đoạn tăng nóng. 

Trong nhóm năng lượng, các mặt hàng đồng loạt tăng nhẹ nhờ sự suy yếu của đồng Dollar. Số liệu trong báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Bộ Lao Động Mỹ cho thấy, sự thay đổi thực tế của số lượng người có việc làm trong tháng 5 thấp hơn so với dự báo của thị trường.  

Nguồn: mxvnews.com