Trong nhóm nông sản, giá dầu đậu tương tiếp tục tăng mạnh hơn 3% và điều này, ngược lại, tạo áp lực lên giá khô đậu tương. Trong khi đó, các mặt hàng nông sản còn lại bao gồm ngô, đậu tương và lúa mỳ chỉ thể hiện các mức tăng giảm nhẹ.    

Trong nhóm năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ sau khi tổng thư ký OPEC thông báo kho dự trữ dầu của OECD đang thấp hơn so với mức trung bình 5 năm 2015 - 2019.    

Nguồn: mxvnews.com