(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 26/03/2021, 18:13 (GMT+7)
Thứ Sáu, 26/03/2021, 18:13 (GMT+7)

Canada: Lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ ước tính đạt 12.5 triệu tấn

Canada: Lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ ước tính đạt 12.5 triệu tấn

Bộ Nông nghiệp Canada báo cáo, xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết thúc ngày 21 tháng 3 ở mức 417,000 tấn, cao hơn 19% so với tuần trước. Lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ ước tính đạt 12.5 triệu tấn, cao hơn 29% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong khi đó, xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada tăng 15% trong tuần lên mức 144,700 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ durum từ đầu niên vụ lên mức 3.9 triệu tấn, cao hơn 42% so với trung bình 5 năm.

Xuất khẩu đậu tương tại Canada trong cùng giai đoạn này đạt 48,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu đậu tương từ đầu vụ ở mức 3.5 triệu tấn, cao hơn 14% so với trung bình 5 năm.

Nguồn: mxvnews.com