Theo dữ liệu chính thức của chính phủ, xuất khẩu quặng sắt của Brazil trong tháng 06/2021 đạt 33.68 triệu tấn – mức cao nhất trong vòng 9 tháng khi các nhà sản xuất lớn vận chuyển nhiều hơn để tận dụng giá tham chiếu quốc tế cao.

Xuất khẩu trong tháng trước đã tăng 12.2% so với tháng 06/2020 và tăng 26.3% so với tháng 05/2021. Giá hàng hóa toàn cầu đang trên đà tăng, trong đó giá quặng sắt được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Nguồn: mxvnews.com