Hãng tư vấn Agroconsult cho biết, xuất khẩu đường tại Brazil dự báo sẽ giảm 3 triệu tấn xuống 26.5 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, do mùa vụ mía đường yếu kém tại khu vực miền nam nước này.

Theo đó, Agroconsult dự báo sản lượng mía đường khu vực phía nam giảm xuống mức 35.8 triệu tấn, so với 38.4 triệu tấn ở niên vụ trước, trong khi sản lượng ép mía giảm 3.3% xuống 585 triệu tấn do điều kiện thời tiết khô hạn hơn bình thường trong khu vực.

Bên cạnh đó, Agroconsult cũng dự báo sản lượng ethanol niên vụ 2021/22 ở mức 28.1 tỉ lít, thấp hơn so với mức 30 tỉ lít trong niên vụ 2020/21.

Nguồn: mxvnews.com