Hải quan Brazil cho biết, xuất khẩu đậu tương tại Brazil trong tuần hai tháng 6 ước tính đạt 2.6 triệu tấn, tương đương với mức trung bình 637,563 tấn/ngày, thấp hơn 23% so với trong tuần đầu tháng 6. Nếu như tốc độ này được duy trì, tổng khối lượng xuất khẩu đậu tương trong tháng 6 của Brazil sẽ đạt 13.4 triệu tấn. Tuy nhiên, do hoạt động thu hoạch đậu tương tại Brazil hầu như đã kết thúc, khối lượng đậu tương được vận chuyển tới các cảng sẽ tiếp tục có xu hướng giảm dần trong phần còn lại của tháng. Theo dữ liệu từ hãng tàu Cargonave, dự kiến sẽ còn có khoảng 6.1 triệu tấn đậu tương sẽ rời các cảng của Brazil trong phần còn lại của tháng 6, nâng tổng khối lượng xuất khẩu trong cả tháng lên mức 11.5 triệu tấn.

Đối với ngô, xuất khẩu ngô trong nửa đầu tháng 6 của Brazil chỉ đạt 1,621 tấn. Trong khi đó, nhập khẩu ngô kể từ đầu tháng 6 của Brazil ước tính đạt 21,463 triệu tấn, cao hơn gấp 5 lần sản lượng tổng khối lượng nhập khẩu trong cả tháng 6 năm ngoái trong bối cảnh nguồn nội địa thắt chặt.

Nguồn: mxvnews.com