Hải quan Brazil cho biết, xuất khẩu đậu tương tại Brazil trong tuần ba tháng 6 ước tính đạt 2.2 triệu tấn, nâng tổng khối lượng xuất khẩu kêt từ đầu tháng lên mức 7.57 triệu tấn. Theo dữ liệu từ hãng tàu Cargonave, dự kiến sẽ còn có khoảng 2.7 triệu tấn đậu tương sẽ rời các cảng của Brazil trong phần còn lại của tháng 6, nâng tổng khối lượng xuất khẩu trong cả tháng lên mức 10.5 triệu tấn, thấp hơn so với mức 11.5 triệu tấn trong dự báo của Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil - ANEC.

Đối với ngô, xuất khẩu ngô trong tuần ba tháng 6 của Brazil chỉ đạt 495 tấn, nâng tổng khối lượng xuất khẩu kể từ đầu tháng lên mức 2,116 tấn. Trong khi đó, nhập khẩu ngô kể từ đầu tháng 6 của Brazil ước tính đạt 55,000 triệu tấn, cao hơn gấp 13 lần tổng khối lượng nhập khẩu trong cả tháng 6 năm ngoái do nhu cầu mạnh mẽ của thị trường nội địa.

Nguồn: mxvnews.com