(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 21/04/2021, 23:57 (GMT+7)
Thứ Tư, 21/04/2021, 23:57 (GMT+7)

Brazil: USDA dự báo sản lượng mía đường niên vụ 2021/22 giảm do thời tiết khô hạn

Brazil: USDA dự báo sản lượng mía đường niên vụ 2021/22 giảm do thời tiết khô hạn

Chi nhánh của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Brazil cho biết, sản lượng mía đường nước này ước tính đạt 635 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, giảm 3% so với năm ngoái, qua đó cho thấy sự ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khô hạn lên số liệu sản lượng.

Theo đó, USDA dự báo sản lượng mía đường tại khu vực trung nam đạt 555 triệu tấn, giảm 25 triệu tấn so với con số 580 triệu ở niên vụ trước.

Ngoài ra, USDA cũng ước tính sản lượng đường tại Brazil đạt 39.92 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, giảm 5% do sản lượng ép mía suy yếu. Trong đó, sản lượng đường tại vùng trung nam ước đạt 36.87 triệu tấn, giảm 2.03 triệu tấn so với niên vụ trước.

Mặc dù sản lượng báo cáo giảm, USDA lại dự báo xuất khẩu đường Brazil đạt mức kỉ lục 32.15 triệu tấn trong niên vụ, có nghĩa là chiếm tới khoảng 50% tổng xuất khẩu toàn cầu.

Bên cạnh đó, sản lượng ethanol từ mía đường trong niên vụ 2021/22 cũng được dự báo đạt 28 tỉ lít, giảm 2 tỉ lít so với niên vụ 2020/21.

Nguồn: mxvnews.com