USDA Brazil đã hạ dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của nước này xuống mức 94 triệu tấn, thấp hơn 11 triệu tấn so với dự báo trước đó, do gieo trồng muộn và điều kiện thời tiết bất lợi. Mức dự báo này thấp hơn 9.6 triệu tấn so với ước tính của CONAB.

Đối với niên vụ 2021/22, USDA đã nâng ước tính sản lượng thêm 2 triệu tấn lên 116 triệu tấn nhờ diện tích gieo trồng gia tăng. Diện tích gieo trồng ước tính đạt mức kỷ lục mọi thời đại là 19.8 triệu ha cho niên vụ 2020/21 và dự báo sẽ tăng thêm 250.000 ha vào năm 2021/22.

Nguồn: mxvnews.com