Hãng tư vấn StoneX cho biết, tình hình cung cầu đường thế giới sẽ chuyển từ thâm hụt 3.7 triệu tấn trong niên vụ 2020/21 sang thặng dư 1.7 triệu tấn trong niên vụ 2021/22. Sản lượng đường thế giới trong niên vụ 2021/22 dự kiến đạt 190.1 triệu tấn, cao hơn 3.9% so với niên vụ 2020/21. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dự kiến đạt 188.4 triệu tấn, cao hơn 0.9% so với niên vụ 2020/21.

StoneX cũng cho biết, sản lượng đường niên vụ 2021/22 của Ấn Độ dự kiến tăng 4.2% lên mức 32 triệu tấn. Sản lượng đường của Thái Lan được dự báo tăng 32% trong niên vụ tới lên mức 10 triệu tấn.

Sản lượng đường của các nước thành viên liên minh châu Âu và Anh dự kiến sẽ vẫn tăng 10.4% vs niên vụ 2020/21 bất chấp các thiệt hại do sương giá tại Pháp.

Ở chiều ngược lại, sản lượng đường trong niên vụ tới của Brazil được StoneX dự báo ở mức 35.7 triệu tấn, thấp hơn 7% so với niên vụ 2020/21 do thời tiết khô hạn kéo dài.   

 

Nguồn: mxvnews.com