Sở giao dịch chứng khoán chính của Brazil B3 đã nâng giới hạn giá giao dịch hợp đồng tương lai ngô khi sương giá dày đặc tại các khu vực gieo trồng chính. Sở cho biết sẽ tăng giới hạn 2 điểm phần trăm lên 7% mà mức giới hạn này chỉ có hiệu lực trong phiên hôm nay.

Với những đợt sương giá mới, giá ngô trên thị trường tương lai dự kiến sẽ đối mặt với áp lực tăng trong những ngày tiếp theo của tuần.

Nguồn: mxvnews.com