Nông dân tại bang Rio Grande do Sul đang gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ 2021/22 và họ dự kiến sẽ tăng diện tích gieo trồng lên 1.08 triệu ha, tăng 13.2%  so với niên vụ trước. Rio Grande do Sul là bang sản xuất lúa mì lớn thứ hai của Brazil sau Parana.

Emater ước tính rằng bang sẽ sản xuất 2.89 triệu tấn lúa mì trong năm 2021, tăng 37.8% so với sản lượng 2.1 triệu tấn của năm ngoái. Năng suất lúa mỳ trung bình trên toàn bang vào năm 2021 dự kiến ​​là 2,600 kg / ha, tăng 21.6% so với năng suất năm ngoái là 2,200 kg / ha. Giai đoạn gieo trồng dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 7.

Nguồn: mxvnews.com