Hiệp hội mía đường Unica cho biết, sản lượng ép mía đường trong nửa đầu tháng 6 của Brazil ước tính đạt 35.96 triệu tấn, thấp hơn 14.0% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc tổng khối lượng nghiền trong niên vụ 2021/22 ước tính đạt 165.59 triệu tấn, thấp hơn 11.58% so với niên vụ trước.

Sản lượng đường trong nửa đầu tháng 6 của Brazil ước tính đạt 2.19 triệu tấn, thấp hơn 14.35% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng ethanol trong cùng giai đoạn này tại Brazil ước tính đạt 1.69 tỷ lít, thấp hơn 8.70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn nửa đầu tháng 6, Unica ước tính 45.39% lượng mía được sử dụng để sản xuất đường, tương đồng với mức 46.12% cùng kỳ năm 2020.

Chart, bar chartDescription automatically generated

 

Nguồn: mxvnews.com