Công ty thương mại Czamikow cho biết, nhu cầu đối với đường thô từ Brazil có thể sẽ tăng lên do các nhà máy chế biến đường mới đang được xây dựng ở Trung Đông. Cụ thể, ba nhà máy mới dự kiến sẽ tăng thêm 3 triệu tấn vào mức công suất chế biến hiện tại của khu vực này.

Trong đó, hai nhà máy đang được xây dựng ở Saudi Arabia và sẽ đi vào hoạt động trong khoảng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Nhà máy thứ 3 đang được xây dựng tại Oman và có khả năng đi vào hoạt động trong năm 2023.

Hiện tại, có 8 nhà máy chế biến đường đang hoạt động ở Trung Đông và Bắc Phi với công suất hoạt động vào khoảng 9.3 triệu tấn mỗi năm. Các nhà máy lọc dầu này được đặt tại Algeria, Ai Cập, Iraq, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia, UAE và Oman. Hàng năm, 28% khối lượng đường xuất khẩu của Brazil là được vận chuyển tới khu vực này.

 

Nguồn: mxvnews.com