Nhóm ngành công nghiệp ethanol ngô của Brazil (Unem) dự báo việc sản xuất ethanol từ ngô sẽ đóng góp 20% tổng nguồn cung ethanol của nước này vào năm 2030, so với khoảng 8% trong năm nay.

Hiện tại diện tích trồng ngô tại Brazil chỉ bằng khoảng 60% diện tích trồng đậu tương và điều này là cơ hội để nông dân có thể mở rộng diện tích gieo trồng ngô mà không phải chuyển sang các khu vực mới.  

Thông tin này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến giá ngô trong ngắn hạn, nhưng sẽ là yếu tố thúc đẩy nông dân mở rộng diện tích gieo trồng ngô và nhu cầu sử dụng ngô trong sản xuất ethanol của Brazil. Tuy nhiên rất khó để đánh giá tác động của hai yếu tố này lên cán cân cung cầu ngô do là một dự báo có tính chất dài hạn.

Nguồn: mxvnews.com