Nông dân trồng ngô ở phía bắc Parana đang phải đối mặt với một vụ thu hoạch ngô khó khăn. Vụ mùa được gieo trồng muộn hơn bình thường một tháng và sau đó các cơn mưa mùa hè kết thúc sớm hơn bình thường. Tại đô thị Maringa ở phía bắc Parana, một số khu vực không có mưa trong 90 ngày.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nông dân của Maringa, tổn thất ngô trung bình trong khu vực sẽ là 50% - 60% và ở những khu vực có lượng mưa ít nhất, thiệt hại có thể là 80% - 100%. Thu hoạch ngô vụ 2 sẽ bắt đầu vào giữa tháng 7 vẫn có khả năng bị thiệt hại thêm nếu sương giá xảy ra trong vài tuần tới.

Nguồn: mxvnews.com