Cơ quan dịch vụ nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản lượng đậu tương Brazil trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 141 triệu tấn, mức cao nhất trong lịch sử, nhờ việc gia tăng diện tích gieo trồng. Thông tin này dự kiến có thể gây sức ép lên nguồn cung đậu tương Mỹ trong niên vụ tới.

FAS cho biết, việc mở rộng diện tích gieo trồng đậu tương dựa trên những điều kiện và xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại, bao gồm nhu cầu mạnh, giá cao và tỉ giá tiền tệ thuận lợi, và những điều kiện trên được dự báo sẽ kéo dài tới niên vụ 2021/22.

Brazil vẫn đang duy trì là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới, với tỉ trọng hơn 1/3 sản lượng đậu tương toàn cầu.

FAS trích nguồn Cơ quan cung ứng mùa vụ Brazil (CONAB) cho biết, trong vòng 5 niên vụ vừa qua, tổng diện tích gieo trồng đậu tương đã tăng gần 13%, tương đương với 4.55 triệu hectare. Theo đó, Viện kinh tế nông nghiệp Mato Grosso (IMEA) ước tính, diện tích gieo trồng đậu tương Mato Grosso sẽ tăng 40% từ 10.3 triệu hectare năm nay lên mức 14.79 triệu hectare năm 2030. Trong đó, chỉ tính riêng niên vụ 2021/22, diện tích gieo trồng đậu tương tại bang Mato Grosso, bang có sản lượng đậu tương lớn nhất nước, đã tăng 3%

Nguồn: mxvnews.com