(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 26/04/2021, 13:37 (GMT+7)
Thứ Hai, 26/04/2021, 13:37 (GMT+7)

Brazil: Dầu diesel sinh học của Brazil sẽ tăng tỷ lệ pha trộn dầu đậu tương lên 13%

Brazil: Dầu diesel sinh học của Brazil sẽ tăng tỷ lệ pha trộn dầu đậu tương lên 13%

Trong những năm gần đây, tỷ lệ dầu thực vật pha trộn với dầu diesel để làm dầu diesel sinh học của Brazil được điều chỉnh hàng năm. Hiện nay, tỷ lệ dầu thực vật trong dầu diesel là 12% (B12). Tỷ lệ này sẽ được tăng lên 13% (B13) vào tháng 3 năm 2021 và dự kiến sẽ tăng 1% mỗi năm cho đến năm 2028 khi tỷ lệ đạt 20% (B20).

Dầu đậu tương được cung cấp bởi những nhà sản xuất thuộc Hiệp hội Dầu Thực vật Brazil (Abiove). Với chính sách này của Brazil, các nhà sản xuất đã tăng cường năng suất các nhà máy của họ. Theo Abiove, ngành sản xuất đậu tương hiện nay của Brazil đã có khả năng đáp ứng với mức pha trộn 14% (B14) và các khoản đầu tư hiện nay có thể làm tăng năng suất sản xuất dầu diesel sinh học lên 8.5%.

Với Brazil, việc nước này thúc đẩy việc sử dụng dầu diesel sinh học giúp phát triển ngành năng lượng nhằm hướng đến nguồn năng lượng tái tạo ít gây ô nhiễm.  

Nguồn: mxvnews.com