Chính phủ Brazil đã công bố chi tiết kế hoạch sản xuất niên vụ 2021/22 vào tuần trước. Tổng chi phí ước tính của kế hoạch lên đến 251.22 tỷ R$, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch bắt đầu vào 01/07/2021 và kéo dài hết ngày 30/06/2022. Trong kế hoạch 2021/22, có 126.8 tỷ R$ dành cho các nhà sản xuất lớn, 29.1 tỷ R$ dành cho nhà sản xuất quy mô vừa và 39.3 tỷ R$ dành cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ. Lãi suất cho vay đối với các nhà sản xuất lớn tăng từ 6% lên 7.5%. Đối với nhà sản xuất quy mô vừa lãi suất tăng từ 5% lên 5.5% và đối với nhà sản xuất quy mô nhỏ, lãi suất tăng từ 4% lên 4.5%.

Khoảng 71% kế hoạch 2021/22 sẽ dành cho các khoản vay sản xuất và bán hàng; 29% dành cho các khoản vay đầu tư để mua thiết bị và các dự án xây dựng. Lượng nguồn lực đầu tư tăng 29% so với năm ngoái. Kế hoạch 2021/22 đặt trọng tâm mới vào nông nghiệp bền vững.

Nông nghiệp bền vững: Kế hoạch 2021/22 đã tăng gấp đôi nguồn lực dành cho nông nghiệp bền vững lên 5.05 tỷ R$. Hầu hết tiền được đưa vào chương trình Giảm phát khí thải nhà kính cho nông nghiệp. Nông dân có thể vay tiền cho các dự án Chương trình ABC của họ với lãi suất từ ​​5% đến 7% / năm với thời gian ân hạn lên đến 8 năm cho lần thanh toán đầu tiên và 12 năm để trả hết khoản vay

Trang trại nhỏ: Chương trình quốc gia nhằm tăng cường nông nghiệp hộ gia đình (Pronaf). Nguồn vốn cho Pronaf đã tăng 19% trong năm nay lên 39.34 tỷ R $. Các khoản vay có lãi suất hỗ trợ từ 3% tới 4.5%; trong đó 55% nguồn vốn dành cho các khoản vay sản xuất và bán hàng , 45% dành cho các khoản vay đầu tư. Năm nay chương trình Pronaf bao gồm quỹ trồng rừng, sản xuất phân bón sinh học và du lịch nông thôn.

Trang trại tầm trung: Các hộ sản xuất quy mô trung bình được đưa vào Chương trình Quốc gia Hỗ trợ các Nhà sản xuất Quy mô Trung bình Nông thôn (Pronamp). Nguồn vốn cho Pronamp tăng 3% lên 34 tỷ R$, khoảng 85% quỹ dành cho các khoản vay sản xuất và bán hàng, 15% dành cho các khoản vay đầu tư với lãi suất trung bình là 6.5%.

Bảo hiểm cây trồng: Kế hoạch thu hoạch 2021/22 sẽ chuyển 1 tỷ R $ cho chương trình Phí bảo hiểm cây trồng, thấp hơn 23% so với năm ngoái. Mục tiêu của chương trình là giúp bảo hiểm cho 158,500 người sản xuất và 10.7 triệu ha cây trồng. Khoảng 20% ​​trợ cấp sẽ được hướng đến sản xuất đậu tương, nhưng ngô vụ 2 sẽ nhận được mức trợ cấp cao nhất. Tổng cộng, có 60 loại cây trồng khác nhau được hỗ trợ bảo hiểm cây trồng.

Kế hoạch 2021/22 tăng lượng vốn cho các khoản vay đầu tư và sản xuất, đặc biệt đối với các nhà sản xuất nhỏ. Tuy nhiên các khoản vay sẽ có lãi suất cao hơn năm ngoái. Bộ trưởng Nông nghiệp cho rằng chương trình sẽ giúp nền nông nghiệp Brazil trở nên bền vững hơn và cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới.

 

Nguồn: mxvnews.com