Một nguồn tin thị trường cho biết, sản lượng ngô vụ 2 niên vụ 2020/21 của Brazil đang được các tổ chức tư nhân và thương nhân dự báo sẽ giảm về mức thấp hơn 70 triệu tấn. Thông tin này được đưa ra bất chấp sự xuất hiện của những cơn mưa tại các vùng trồng ngô ở miền nam Brazil trong thời gian gần đây.

Tại Parana, thị trường đang dự báo sản lượng ngô vụ 2 sẽ chỉ đạt 10 triệu tấn, thấp hơn so với mức 12.22 triệu tấn trong dự báo của Ban kinh tế nông nghiệp Deral.

Cơ quan Cung ứng Mùa vụ của chính phủ Brazil – CONAB đang duy trì sản lượng ngô vụ 2 dự kiến ở mức 79.8 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 82.6 triệu tấn trong báo cáo tháng 4, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục cắt giảm thêm trong báo cáo tới.

Trong khi đó, hãng tư vấn AgroConsult và AgRural đã giảm mức dự báo của họ xuống dưới 70 triệu tấn. Cụ thể, AgroConsult cho biết đã giảm sản lượng ngô vụ 2 niên vụ 2020/21 của Brazil về mức 66.2 triệu tấn, thấp hơn 12 triệu tấn so với báo cáo trước.

Nguồn: mxvnews.com