(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 17/03/2021, 20:21 (GMT+7)
Thứ Tư, 17/03/2021, 20:21 (GMT+7)

Brazil: Abiove tăng dự báo sản lượng đậu tương năm nay lên mức 134.8 triệu tấn

Brazil: Abiove tăng dự báo sản lượng đậu tương năm nay lên mức 134.8 triệu tấn

Hiệp hội dầu thực vật Brazil – ABIOVE vừa nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 20/21 lên mức 134.8 triệu tấn, so với mức 132.0 trong báo cáo tháng trước và 127.9 triệu tấn đã thu hoạch năm ngoái.

ABIOVE cũng nâng dự báo xuất khẩu đậu tương niên vụ 20/21 của Brazil lên mức 84 triệu tấn, so với mức 83 trong báo cáo tháng 2. Ép dầu đậu tương cũng được dự báo ở mức kỷ lục 47 triệu tấn, so với 46.3 trong báo cáo trước và mức 46.8 triệu tấn trong niên vụ 19/20.

Nguồn: mxvnews.com