Trong giai đoạn 01/10 đến 23/05, lượng ca cao được vận chuyển tới cảng nhằm phục vụ hoạt động xuất khẩu tại các cảng biển của Bờ Biển Ngà đạt tổng cộng 1.963 triệu tấn, cao hơn 7.9% so với mức 1.819 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước. Thu hoạch ca cao giữa vụ 2020/21 tại Bờ Biển Ngà đã bắt đầu từ ngày 01/04 và kéo dài tới 30/09.

Trong tuần từ 17/05 đến 23/05, ước tính khoảng 23,000 tấn ca cao đã được vận chuyển tới cảng Abidjan, và 24,000 tấn đã tới cảng San Pedro. Tổng cộng, lượng cacao được vận chuyển tới các cảng trong giai đoạn này đạt 47,000 tấn, cao hơn nhiều so với mức 29,000 tấn trong cùng kỳ năm ngoái. 

Nguồn: mxvnews.com