Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, sản lượng khai thác dầu thô của nhóm OPEC trong 10 đạt 27.58 triệu thùng/ngày, chỉ tăng thêm 140,000 thùng/ngày khi mà nhiều quốc gia thành viên như Angola hay Nigeria gặp phải khó khăn trong việc nâng sản lượng.

Sản lượng khai thác của Angola đã giảm 70,000 thùng/ngày xuống còn 1.1 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 14 năm. Trong khi đó thì sản lượng khai thác của Nigeria lại giảm 60,000 thùng/ngày xuống còn 1.44 triệu thùng/ngày, chỉ nhỉnh hơn mức thấp nhất 5 năm.