Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 12/11/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 2.101 triệu thùng xuống còn 433.003 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 0.707 triệu thùng xuống còn 211.996 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 0.824 triệu thùng xuống còn 123.685 triệu thùng.