Theo báo cáo Thị trường dầu tháng 11 của OPEC, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu xuống chỉ còn 5.65 triệu tấn, giảm 160,000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước do nhu cầu của Trung Quốc và Ấn Độ. Nhu cầu dầu toàn cầu trong quý 4 năm 2021 đạt 99.49 triệu thùng/ngày, giảm 330,000 thùngso với dự báo tháng trước do giá nhiên liệu tăng. Trong cả năm 2021, nhu cầu dầu toàn cầu đạt mưc 96.4 triệu thùng/ngày

Tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2022 được giữ nguyên so với dự báo trước ở mức 4.2 triệu thùng/ngày, đưa nhu cầu dầu thế giới trong năm sau đạt trung bình 100.6 triệu thùng/ngày.

Cũng trong báo cáo này, OPEC cho biết sản lượng khai thác dầu của cả nhóm trong tháng 10 đạt 27.453 triệu thùng/ngày, tăng 217,000 thùng/ngày so với tháng 09.

OPEC dự báo sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ của Mỹ trong năm 2021 sẽ giảm 230,000 thùng/ngày xuống chỉ còn 11.06 triệu thùng/ngày.