Theo báo cáo Sản lượng khoan dầu (DPR) tháng 11, sản lượng khai thác dầu thô tại 7 khu vực khai thác dầu trên cạn của Mỹ trong tháng 11 được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo đạt 8.231 triệu thùng/ngày và sau đó sẽ tăng lên 8.316 triệu thùng/ngày trong tháng 12.

Cũng trong báo cáo này, EIA cũng cho biết số giếng dầu khả dụng DUC của 7 khu vực trên trong tháng 10 ở mức 5,104 giếng dầu, giảm 222 giếng so với tháng 09.